Alkalmi munkavállaló bejelentése

Kategória: Információk


A munkáltatónak a munkakezdést megelőzően be kell jelentenie nevét, adószámát/ adóazonosító jelét, a munkavállaló adatait, a munkaviszony kezdetének, megszűnésének időpontját, a heti munkaidőt, a munkavégzés helyét. A munkáltató a bejelentési kötelezettségének főszabály szerint elektronikus úton, a 11T1041E jelű nyomtatványon tud eleget tenni.
 

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavállalók a 185-ös hívószámon a munkavégzés kezdete előtt telefonon is bejelenthetők.

•A telefonon történő bejelentés során a bejelentő első alkalommal kap egy regisztrációs számot, melyet a következő alkalmak során használni kell.
•A bejelentés során közölni kell a munkáltató adószámát, a munkavállaló(k) adóazonosító jelét és TAJ számát, a foglalkoztatás jellegét (alkalmi munka v. turisztikai illetve mg-i idénymunka) valamint a munkaviszony napjainak számát.
•A bejelentést követően a telefonos ügyfélszolgálat tájékoztatja a bejelentőt a bejelentő regisztrációs számáról, melyet, amennyiben lehetséges rövid szöveges üzenetben (SMS) is megküld a bejelentőnek.
•Az ügyfélszolgálat a bejelentett adatokat megküldi az adóhatóság részére.
•A korábbi bejelentést a regisztrációs szám ismeretében lehet módosítani.
Fontos: Egyszerűsített foglalkoztatás csak előzetes ügyfélkapus regisztráció birtokában kezdeményezhető, ugyanis a bejelentés csak ennek megléte esetén indítható.

Megítélésünk szerint a mezőgazdasági idénymunkák esetében, amikor a munkavállalók létszáma, illetve a munkavégzés megkezdése több napra előre nem látható biztosan, javasolt a naponkénti telefonos bejelentés alkalmazása, amikor a munkáltató meg tud győződni a helyszínen a munkára megjelent személyekről, indokolt a telefonos bejelentés naponkénti alkalmazása. Ebben az esetben nem merülhetnek fel a korábban bejelentett adtok módosításából eredő problémák, illetve az indokolatlan közteherfizetés is elkerülhető.
Fentiek miatt javasoljuk ezen bejelentési mód alkalmazását.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Orosz AdóProfit Kft