Tájékoztatás a személyi jövedelemadó négy egyenlő részletben történő megfizetéséről

Kategória: Információk

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 133/A. § (1) bekezdése alapján, a 2011. adóév vonatkozásában is lehetősége van a vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemélynek – a bevallás benyújtására előírt határidőig – a személyi jövedelemadó bevallásában nyilatkozatot tenni arra, hogy a bevallott, 100 000 forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét pótlékmentes részletfizetés keretében, az esedékességtől számított legfeljebb 4 hónapon keresztül, havonként egyenlő részletekben teljesítse.

A megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelően az első részlet megfizetésének határideje a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség törvényben meghatározott esedékességének napja, azaz 2012. május 21-e, ami egyben a bevallás benyújtásának a határideje is.
 
A második, harmadik és negyedik részletek befizetésének határideje pedig 2012. június 20-a, július 20-a, augusztus 21-e.
Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét arra, hogy a 2011. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallásban megjelölt részletek teljesítéséhez az állami adóhatóság nem küld ki csekket.
 
A befizetést az alábbi módokon lehetséges teljesíteni:
1.
Bankszámláról a 10032000-06056353 számú „NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számlára történő utalással (a közlemény rovatban a név és az adóazonosító jel feltüntetése szükséges).
 
2.     A CSEKK elnevezésű nyomtatvány a NAV internetes honlapján – www.nav.gov.hu/letöltések/nyomtatványkitöltőprogramok/Csekk menüpont alatt – elérhető és kitölthető, elektronikus beküldésével igényelhető csekk a megfelelő mennyiségben.
 
3.
A NAV kijelölt ügyfélszolgálatainál lehetőség van díjmentesen, bankkártyával teljesíteni a kötelezettséget.
 
4.
Az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain igényelt, a személyi jövedelemadó befizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízás (csekk) felhasználásával (név, cím és adóazonosító jel, valamint a fizetendő összeg feltüntetésével).
 
5.
A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózók a teljesítéséhez szükséges készpénz-átutalási megbízások igénylésére szolgáló papír alapon benyújtható igénylő lap beküldésével is megfelelő mennyiségben igényelhetnek csekket, a www.nav.gov.hu/letöltések/adatlapok menüpont alatt elérhető – Kérelem készpénz-átutalási megbízás (csekk) igényléséhez – nyomtatvány kitöltésével, benyújtásával.
orosz

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Orosz AdóProfit Kft