A rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség megállapítása munkaerő-kölcsönzés esetén:

Kategória: Információk

 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.)alkalmazásában munkaadónak kell tekinteni a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt. 58. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkaadót. E szerint munkaadó: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve magánszemély és annak jogi személyiséggel nem rendelkező társasága, aki munkavállalót foglalkoztat, vagy foglalkoztatni kíván.

A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (a továbbiakban: kötelező foglalkoztatási szint).
A munkaadó létszámának megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni
- a közfoglalkoztatási jogviszonyban, valamint a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló kormányrendelet szerint támogatott munkaviszonyban foglalkoztatott személyeket,
- az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jogszerűen alkalmazott munkavállalót,
- a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalót, ideértve az önkéntes tartalékos szolgálati viszonnyal rendelkező munkavállalót is, és
- a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján más munkáltatónál történő átmeneti munkavégzés során foglalkoztatott munkavállalót.
Munkaerő-kölcsönzés esetén munkaadónak a kölcsönbeadó munkáltató minősül. Az átlagos statisztikai állományi létszám meghatározására vonatkozó, az előzőekben hivatkozott szabály nem ad lehetőséget arra, hogy a kölcsönbeadó munkáltató az átlagos statisztikai állományi létszámának meghatározása során, figyelmen kívül hagyja a kölcsönbeadott munkavállalóit.
A munkaerő-kölcsönzéssel összefüggésben a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség a kölcsönbeadó munkáltatót terheli.

Orosz

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Orosz AdóProfit Kft