Tájékoztatás a 2012-től hatályba lépő Start kártya változásokról.

Kategória: Információk

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 2012. január 1. napjával hatályba lépő   rendelkezései a Start kedvezmények rendszerét  az alábbiak szerint módosítják.

1. A Start Plusz és Start Extra kártyák kiváltására legkésőbb 2011. december 31. napjáig volt lehetőség, az ezen kártyákkal igénybe vehető kedvezmények igénybevételére pedig legfeljebb 2013. december 31. napjáig van lehetőség. 

2. Az új Start kedvezményre jogosító kártya a Start Bónusz. A Start Plusz és Start Extra kártyák helyett (részben eltérő személyi körrel) 2012. január 1. napjával bevezetésre kerül a Start Bónusz kártya, amelynek kiváltására 2012. december 31. napjáig van lehetőség.

b. A Start Bónusz kártya kiváltására jogosult személyi körbe a GYES, GYED, GYET és ápolási díj folyósításának megszűnését követő 1 éven belül foglalkoztatására irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy a gyermek 1 éves korának betöltését követően GYES folyósítása mellett munkát vállalni kívánó személyek, továbbá a kártya igénylését megelőzően legalább 3 hónapig nyilvántartott álláskeresők tartoznak. 
Megjegyzés: A Start Bónusz kártya kiváltására az jogosult, aki nem rendelkezik érvényes Start, Start Plusz vagy Start Extra kártyával.

3. A Start kártyák mindegyikére, valamint a Pftv-ben szabályozott további (az önkormányzati közfoglalkoztatás, az országos közfoglalkoztatás és a részmunkaidős foglalkoztatás) foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó kedvezményekre egyaránt vonatkozó változás, hogy  nem társadalombiztosítási járulékkedvezménynek, hanem a (társadalombiztosítási járulékot felváltó) szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető adó-részkedvezménynek minősülnek. A részkedvezmények alapja minden esetben a természetes személy munkavállalót megillető, bruttó munkabér.

Megjegyzés: A szociális hozzájárulási adót a munkaviszony (vállalkozási jogviszony, megbízási jogviszony, gazdasági társaság tevékenységében való személyes közreműködés stb.) keletkezteti, alapja az ezen jogviszonyból származó jövedelem, mértéke az adóalap 27%-a.

4. A munkaadó által a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető Start kedvezmények mértéke 2012. január 1. napjával az alábbiak szerint alakul:

a. A Start kártyával, alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal foglalkoztatása esetén a munkaadó a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér másfélszeresét elérő összegnek a 17 %-ával, a foglalkoztatás második évében 7 %-ával egyenlő részkedvezményt vehet igénybe.

b. A Start kártyával és felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő fiatal foglalkoztatása esetén a munkaadó a foglalkoztatás első kilenc hónapjában a bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresét elérő összegnek 17 %-ával, a foglalkoztatás azt követő három hónapjában 7 %-ával egyenlő részkedvezmény igénybevételére jogosult. 

c. A Start Plusz kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén a munkaadót a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresét elérő összegnek 17 %-ával, a foglalkoztatás második évében 7 %-ával egyenlő részkedvezmény illeti meg. 

d. A Start Extra kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén a munkaadót a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresét elérő összegnek 27 %-ával, a foglalkoztatás második évében 17 %-ával egyenlő részkedvezmény illeti meg.  

e. A Start Bónusz kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén a munkaadót a bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér másfélszeresét elérő összegnek 27 %-ával egyenlő részkedvezmény illeti meg a foglalkoztatás első évében, amely rendelkezés akkor is irányadó, ha a foglalkoztatás időtartama a Start Bónusz kártya érvényességi időtartamát meghaladja.
Megjegyzés: A munkaadó a Start Bónusz kártya biztosította kedvezményt akkor veheti igénybe, ha a foglalkoztatás időtartama a harminc napot meghaladja és a napi munkaidő legalább a napi négy órát eléri.

f. Az önkormányzati közfoglalkoztatás, az országos közfoglalkoztatási program keretében költségvetési szerv által történő foglalkoztatás esetén a munkaadót a bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér 130%-át elérő összegnek 13,5%-ával egyenlő részkedvezmény illeti meg.

g. A gyermekgondozási szabadságról visszatérő és a munkakörének ellátására felvett munkavállalók részmunkaidős foglalkoztatása esetén a munkaadót munkavállalónként a bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresét elérő összegnek 7 %-ával egyenlő részkedvezmény illeti meg. 

Orosz

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Orosz AdóProfit Kft