3. Munka törvénykönyve (változások folytatása)

Kategória: Információk

Szabadság mértéke:

A szabadságot a munkáltató adja ki, a munkavállaló előzetes meghallgatása után. A szabadság a munkában töltött idő után jár. Ez azért érdekes, mert például nem minősül munkában töltött időnek a naptári éven belül a 30 napot meghaladó keresőképtelenség.

A szabadság továbbra is alap és pót szabadságból áll. Az alap szabadság 20 munkanap. A törvény e mellé vezeti be a pótszabadságot, mely a munkavállalót életkora alapján illeti meg, az alábbiak szerint:

 

25.  életévtől           1 munkanap
28.  életévtől           2 munkanap
31.  életévtől           3 munkanap
33.  életévtől           4 munkanap
35.  életévtől           5 munkanap
37.  életévtől           6 munkanap
39.  életévtől           7 munkanap
41.  életévtől           8 munkanap
43.  életévtől           9 munkanap
45.  életévtől         10 munkanap

 

A pótszabadság abban az évben növekszik, amelyben a munkavállaló a meghatározott életkort betölti.

Gyermek utáni szabadság:

Nem változott;  egy gyermek után 2 munkanap, két gyermek után 4 munkanap, három vagy több gyermek után 7 munkanap pótszabadság jár.
Változás 2012 január 1-től, hogy a gyermek utáni pótszabadság mindkét szülőt megilleti.
Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig kivehető 5 munkanap pótszabadság jár. (Iker gyermekek esetén 7 nap)

Fiatal munkavállalónak (18 év alattinak) évenként 5 munkanap pótszabadság jár.

Ugyancsak 5 munkanap pótszabadság jár annak a munkavállalónak, akinek a rehabilitációs szakértői szerv legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást állapított meg.

 

Szabadság kiadása:

A szabadság kiadása a munkáltató joga és kötelessége. A szabadságot természetben kell kiadni az esedékesség évében úgy,  hogy a szabadság összefüggően legalább 14 naptári nap legyen.
A szabadságot (a munkaviszony megszűnésének esetét kivéve) nem lehet megváltani.
A szabadságot az esedékesség évében kell kiadni. Amennyiben a szabadság igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik, és a következő évre átnyúló szabadság nem haladja meg az öt munkanapot, a szabadság kiadását kiadottnak kell tekinteni. Ha a munkaviszony október 1-én
vagy azt követően kezdődött a szabadság az esedékességet követő év március 31-ig adható ki.

Munkaviszony megszűnésekor a munkáltatónak, az arányos szabadságot, ha nem adta ki, pénzben kell megváltania. Egyéb esetben a szabadságot megváltani nem lehet.
Ha a munkavállaló több szabadságot vett igénybe, mint amennyi járt neki, az erre az időre kifizetett munkabért a munkáltató nem követelheti vissza.

Betegszabadság:

A betegszabadság naptári évenként továbbra is 15 munkanap. Évközi munkába állás esetén a betegszabadságot arányosan kell megállapítani. Betegszabadság kiadása esetén a rendes szabadságra vonatkozó szabályozás érvényes, kivéve amikor a betegség idejére munkaszüneti nap esik, mert ekkor erre a napra is betegszabadság jár.

A betegszabadság idejére a munkáltató a távolléti díj 70%-át fizeti.

Szülési szabadság az anyát illeti meg, mely 24 hét (168 nap).

Folytatjuk:  Orosz

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Orosz AdóProfit Kft