Közvetített szolgáltatások

Kategória: Információk

Figyelem! Egyre sűrűbben fordul elő, hogy a helyi adó törvényben(Htv 52.§) előírtaknak nem felelnek meg a közvetített szolgáltatásként elszámolt számlák! Kérem, hogy szerződéskötéskor és számlázáskor fokozottan figyeljenek az alábbiakra:

a követített szolgáltatások értéke az adóalany által saját nevében vásárolt, és a harmadik személlyel írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített szolgáltatás értéke.

Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható.

A fogalmi meghatározásból következően az adóalany a szolgáltatást nem a saját teljesítményéhez használja fel, azt a megbízója javára rendeli meg, a szolgáltatás tényleges igénybevevője a megrendelő. Az adóalany tehát beékelődik a szolgáltatást ténylegesen nyújtó, illetve fogadó közé, és ez megnyilvánul a háromoldalú számlázási kapcsolatban is, amikor a szolgáltatás nyújtója az adózónak számláz, adózó pedig ezen teljesítményt változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, továbbszámlázza a megrendelő felé.

Ha az adózó a saját teljesítménye mellett vásárolt szolgáltatást is értékesít, annak a számlában elkülönítetten kell megjelennie (a bizonylaton szerepelnie kell, hogy a számla Közvetített szolgáltatást tartalmaz). Megrendelőnként egyértelműen egymáshoz rendelhetőnek kell lennie az adózó által közvetítendő szolgáltatás számlájának sorszáma, a szolgáltatás megnevezése, ellenértéke, a megrendelő számára továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke, és a közvetítés tényét alátámasztó szerződés hivatkozási száma.

A számviteli törvény szerint ezeknek a törvényi feltételeknek egyidejűleg kell teljesülniük. A feltétel teljesülését a vonatkozó szerződés és számla igazolja.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Orosz AdóProfit Kft