A megbízási jogviszony

Kategória: Információk

A megbízási szerződés alapján a megbízott arra vállal kötelezettséget, hogy a rá bízott ügyet ellássa. Kérdéses, hogy milyen tevékenységet takarhat az „ügy ellátása" meghatározás. A törvény miniszteri indokolása szerint ez nem szűkíthető le a képviseleti megbízásra, hanem tág tartalommal értelmezendő, s így a legkülönfélébb tevékenységre vonatkozhat. Ebből fakadóan sokszor jelentős nehézséget okoz a más jogviszonyoktól történő elhatárolása.

Útmutatót adhat azonban az, hogy a megbízási szerződés egyfajta általános és kiegészítőszerződéstípus. Ebből fakadóan megbízási jogviszonynak csak azok a jogviszonyok tekinthetők, amelyek nem sorolhatók más, ügyviteli típusú jogviszonyok körébe.

A megbízási jogviszony adó és járulékköteles, függetlenül attól, hogy a megbízott a heti 36 órát elérő jogviszonnyal rendelkezik-e. De, ha a megbízási díj összege nem éri el a mindenkori minimálbér 30 százalékát, akkor a megbízási díjat nem terheli a járulékfizetés, csak az adófizetés.

A megbízási jogviszony esetében tisztázandó, hogy a bevétellel szemben, hogyan és milyen mértékben kíván a megbízott költséget elszámolni. A bevétellel szemben elszámolható tételes költség nyilvántartás, vagy 10%-os költséghányad alapján számított költségrész.

Fontos, hogy a megbízási díj járulékalapja azonos az abból származó jövedelemmel, vagyis a járulékot csak a megbízási díj költséghányaddal csökkentett része után kell fizetni.

Orosz

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Orosz AdóProfit Kft