Változott a Munka törvénykönyve

Kategória: Információk

Néhány, 2013. augusztus 1-től hatályba lépett rendelkezésről röviden.

 

A szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. E tekintetben - a szabadságként kiadott napon túl - a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap vehető figyelembe.

 

A havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számításánál a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni kell az adott időszakra eső általános munkarend szerinti teljesítendő órák számával. Vagyis a havi alapbér a munkaszerződésben rögzített alapbér, megszűnik a 174 órával történő számolás.

 

Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén

•  havibéres díjazás esetén a munkavállalónak - a beosztás szerinti munkaidő mértékétől függetlenül - a havi alapbére jár; 

•  órabéres díjazás esetén - eltérő megállapodás hiányában - a munkáltató a munkavállaló munkabérét az adott hónapban irányadó általános munkarend szerinti munkanapok számának és a napi munkaidőnek az alapulvételével számolja el és fizeti ki. 

A munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak lejártakor a munkavállaló munkabérét az általános munkarend és a napi munkaidő, valamint a teljesített munkaidő alapulvételével el kell számolni.

A munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak lejártát követően, ha a munkavállaló az elszámolt munkabérnél alacsonyabb összegű munkabérben részesült, a különbözetet számára a következő havi munkabérrel ki kell fizetni.

 

2014.01.01-től a munkáltató a munkaidő beosztásának jogát (kötetlen munkarend) a munkavégzés önálló megszervezésére tekintettel a munkavállaló számára írásban átengedheti Ma még a munkáltató a munkaidő minimum 50 %-nak beosztását maga határozhatja meg. A munkarend kötetlen jellegét nem érinti, ha a munkavállaló a munkaköri feladatok egy részét (határidők betartása, stb.) meghatározott időpontban vagy időszakban teljesítheti.

 

A táppénz-szabályok változásához

2013. július 15-től a táppénz számításához szükséges jövedelemigazolást a jövőben csak írásos kérésre kell kiadni a munkavállalónak, illetve megszűnik a jövedelemigazolási tömb is. Ez utóbbi módosítás a kézzel kitöltendő, szigorú számadású nyomtatvány vezetési kötelezettségét szünteti meg.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Orosz AdóProfit Kft