Főállású anya munkavégzési lehetősége

Kategória: Információk

Az 1998. évi LXXXIV. törvény – a családok támogatásáról a gyermeknevelési támogatással kapcsolatban, a gyermeknevelési támogatás melletti munkavégzésről, az alábbiakat mondja [A gyermeknevelési támogatást a köznyelv "főállású anyaság"-nak is szokta nevezni, hiszen azok jogosultak rá, akik a saját háztartásukban három, vagy több kiskorú gyermeket nevelnek. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár.]:

24. §

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik.

 

Ha jól megfigyeljük a fogalmazást, akkor láthatjuk, hogy a törvény a kereső tevékenységet említ, és nem munkaviszonyt.

Ugyanezen törvény 4.§-ának d) pontja el is mondja, hogy esetünkben – ezen törvény értelmezésénél – mit kell értenünk a kereső tevékenység fogalma alatt:

 

kereső tevékenység: munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenység, továbbá szövetkezet tagjaként vagy egyéni vállalkozóként, illetőleg társas vállalkozás vagy egyéni cég tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenység;

 

A kérdésre akkor egyszerű a válasz, ha valakinek van egy munkahelye, ahol foglalkoztatják, azaz munkaviszonyban van: a munkaideje nem haladhatja meg a heti 30 órát. [Figyelem! Nem azt mondja ki a jogszabály, hogy a napi munkaideje nem lehet több 6 óránál, és csak így lehet meg az 5 munkanap/hét x 6 óra/munkanap = 30 óra/hét. A napi munkaidő lehet egyenlőtlen is, amikor napi 4 óránál kevesebb, és 12 óránál nem lehet több a napi munkaidő.

 

Orosz

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Orosz AdóProfit Kft