A fizetési kedvezmények alapvető szabályai

Kategória: Információk

A fizetési kedvezményi kérelmek elbírálására irányuló jogkört főszabály szerint első fokon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal alsó fokú adóztatási szervei (adóigazgatóságok) fizetési kedvezmények (fő)osztályai, másodfokon a NAV középfokú adóztatási szervei
(adó főigazgatóságok) hatósági főosztályai gyakorolják.

Fizetési kedvezmény engedélyezése kizárólag kérelemre történhet.
A kérelmet az elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magánszemély esetében a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti, egyéni vállalkozó és gazdálkodó szervezet esetében a székhelye, ennek hiányában telephelye szerinti megyei (fővárosi) adóigazgatóságokon működő Fizetési Kedvezmények Osztályain kell elıterjeszteni.

A papír alapú kérelmet – az eljárás gyorsítása érdekében – célszerű az elbíráláshoz szükséges adatok bemutatására szolgáló (kitöltött) nyomtatványon (vagy azzal együtt, ahhoz csatolva) benyújtani az adóhatósághoz. A nyomtatványok megtalálhatóak a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) a „Letöltések" / „Adatlapok, igazolások, meghatalmazás-minták" / „Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához" menüpontban.

Lehetőség van a fizetési kedvezményre irányuló kérelem elektronikus úton történő előterjesztésére is.
Az elektronikus kérelem benyújtásának részleteiről a www.nav.gov.hu „Letöltések” / „Nyomtatványkitöltő programok” menüben található részletes tájékoztatás. Az elektronikus úton benyújtható kérelmeket (10FAG01, 10FAM01) kitöltve és kinyomtatva lehetséges hagyományos postai úton, illetve személyen is leadni az NAV adóigazgatóságok ügyfélszolgálatain, kivéve azon adózókat, akik a fizetési kedvezmény iránti kérelmüket jogszabály alapján kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő.


Az Art. 175. § (9) bekezdésének módosulása okán fizetési könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelmüket kizárólag elektronikus úton nyújthatják be az alábbi adózói körbe tartozó ügyfelek:
• munkáltató
• kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltatót is)
• állami foglalkoztatási szerv
• kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban Tbj.) 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó
• Magyarországon bejegyzett egyház
• szakképző iskolai tanulót tanulószerződés alapján foglalkoztató adózó
• a Tbj. 56/A. § (4) bekezdése szerinti kötelezett, valamint
• Art. 8. számú melléklet szerint összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett adózó.

A fizetési kedvezményre irányuló elsőfokú adóigazgatási eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) rendelkezései alapján illetékköteles, összege 3.000 forint, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076064 számú adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések beszedési számlára kell megfizetni.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Orosz AdóProfit Kft