Személygépkocsi üzemeltetési, fenntartási költségének áfája

Kategória: Információk

Új bekezdéssel egészült ki az Áfa tv. tételes levonási tilalmakat részletező 124. §-a, amelynek értelmében 2013. január 1-jétől a személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében igénybevett szolgáltatások árában előzetesen felszámított adónak most már csak az 50%-a nem vonható le.

Személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges termékek beszerzésének áfája továbbra is teljes egészében levonási tilalom alá esik, kivéve, ha annak beszerzése továbbértékesítési célú. A személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében igénybevett szolgáltatások árában előzetesen felszámított adó tekintetében tehát, ha az ilyen jellegű költségeknek legalább a felét továbbszámlázza az adóalany, akkor jogot szerez arra, hogy ezen költségek áfájának teljes összegét levonhassa. Egy gépkocsijavítás esetében a javítási szolgáltatás során így a levonható 50% magába foglalja a teljes adóalap (65.§) részét képező tételek áfájának az 50%-át.

Ugyanakkor a személygépkocsi üzemeltetési, fenntartási költségek áfájának levonási tilalma alóli egyik kivétel, hogy az előzőekben írtak ellenére, a személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében igénybevett szolgáltatások árában felszámított adó mégis teljes egészében levonható, ha a szolgáltatásnyújtás fejében járó ellenérték legalább 50%-ban egy másik (közvetített) szolgáltatás (15. §) adóalapjába épül be [125. § (1) bekezdés f) pont], azaz, ha a személygépkocsi üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ellenértékének legalább 50%-át továbbszámlázzák valamely, más adóalany felé nyújtott szolgáltatás részeként.

A másik kivétel, hogy a személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében beszerzett termékek, igénybevett szolgáltatások árában előzetesen felszámított adó mégis levonható, ha az ilyen ügyletek ellenértékét az adóalany a személygépkocsi bérbeadási szolgáltatásának adóalapjában, anyagjellegű ráfordításként továbbterheli egy másik adóalanyra [125. § (2) bekezdés c) pont]. Lényeges ennél a kivételnél, hogy ez esetben az ilyen szolgáltatás részeként továbbszámlázott anyagjellegű szolgáltatás során nem csak a végzett szolgáltatások adója, hanem az ezen tevékenység végzéséhez szükséges továbbterhelt termékek beszerzését terhelő adó is levonhatóvá válik. Figyeljünk oda, hogy míg az előző kivételnél a szolgáltatás továbbterhelése esetén csak a szolgáltatás árában előzetesen felszámított adó tekintetében biztosít a törvény mentesítést a levonási tilalom alól, ez utóbbinál a termékek is belekerülnek a kivételek közé, és a feltétel teljesülése esetében azok adója is levonhatóvá válik.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Orosz AdóProfit Kft